Menu:

-------------


AKTUALNOśCI;


KOMUNIKAT:
GOŁĘBIE NA WYSTAWĘ OKRĘGOWĄ 2015 W KIELCACH NALEŻY ZGŁASZAĆ DO 31.10.2015 ROKU DO RACHMISTRZA ODDZIAŁU KAZIMIERZA WIELKA.

Harmonogramy znajdują się w zakładce PLAN LOTÓW.