Menu:

-------------


AKTUALNOśCI;

Zarząd Oddziału oraz hodowcy Oddziału Kazimierza Wielka dziękują kolegom z USA:
za sponsorowanie nagród dla zwycięzców z lotu Rawicz w dniu 21.09.14 r.

Harmonogramy znajdują się w zakładce PLAN LOTÓW.